عشق ورزیدن

خداوند چهار چیز را در چهار چیز قرار داده است :

 برکت دانش را در احترام به استاد.

بقای ایمان را در تعظیم خداوند.

لذت زندگی را در نیکی به پدر ومادر .

وآزادی از دوزخ را در نیازردن مردم .

/ 0 نظر / 26 بازدید