خدایا

خدایا

تو خود می دانی که ما از غافلانیم نه از کافران

خدایا

می دانم که آدمی به خودی خود نمی افتد

مگر از آنطرف که به تو تکیه نداده باشد.

عقل و عشق

خدایا

می دانم آنقدر مهربانی که با اینهمه

سرکشی باز هم مرا فرا می خوانی و منتظر من هستی

عقل و عشق

خدایا

احساست می کنم با اینکه نمی بینمت

چون تا اسمت را می آورم ؛ آرام می شوم مانند آسمان پُر ستاره

می دانم حامی من هستی ؛ چون همیشه دستم را گرفته ای

می دانم همیشه کنارم هستی ؛ چون با یاد تو آرام می شوم

می دانم بیاد من هستی؛چون هرگز گرسنه نمانده ام

می دانم دوای دردهای من هستی؛ چون ذکر تو شفاست

می دانم بسیار رئوف و مهربان هستی؛

پس به حق رسول مهربانت و پیامبر رئوفت، قَسَمَت می دهم

به من و هر کسی که این متن را می خواند رحم کن

و از اینکه بنده ی خالص تو نبوده ایم ناخُرسند مشو

به همه ی ما زیارت خانه ی تو و درک معنویت اسلام راستین را بچِشان

آمین یا رب العالمین

عقل و عشق

/ 0 نظر / 24 بازدید